Multilateral Comenius project "Mare Nostrum"

2013/2015: "Маре Нострум" - по програма Коменски.

Проектът създава партньорство между Европейски училища от шест държави (Италия, Франция, Румъния, Португалия, България и Гърция) с излаз на морски бряг на три морета и Атлантическия океан. Основните дейности се свеждат до проучвание и презентиране на морското био разнообразие в различните морски басейни; провеждане на лабораторни изследвания на екосистемите на морския бряг и анализ на взаимното влияние на човешката дейност и Европейските морета. 

 

Публикации в медиите:
"Ученици се запалват по морските професии и образование": http://www.moreto.net/novini.php?n=288788&c=01

 

"Ученици oт различни държави обсъждат свлачищата във Варна": http://news.varna24.bg/556437.html#ixzz3dzDSx0KA

 

ВИЗИТИ:

1/ Италия:


Visit to Italy 2013

 

2/Romania

 

3/Франция

Франзия визита 2014 Частна Търговска Гимназия

 

4/Гърция

 

 

5/Португалия

Португалия

 

6/ България