НОВИНИ

ГРАФИК на изпитните сесии на учениците в самостоятелна форма на обучение за учебната 2017/2018 г.

Млади финансисти с еко идеи в банковия мениджмънт

Проектът "Екологична и икономическа ефективност на финансовото управление в бизнеса“ на Частна Търговска Гимазия по Еразъм + и съответните мобилности е Мадрид, Испания, както и придобитите знания и умения получи интерес от обществените институции и медии.

Мероприятие на учебната фирма "Event Management", част от проект Win Win- юли 2016

Учениците от Частна Търговска Гимназия взеха уроци по голф лично от опитния голф учител Rodger Andrews от Lighthouse Golf Resort. Участието на нашите ученици в голф академията спомогна за създаване на близост между младите бизнес партньори и тийм билдинг дейност.

 Роджър ор Голф Академия учи ученици от Частна Търговска гимназия на голф

 

 

Частна Търговска Гимназия организира „Лятно бизнес училище“, като част от проект WIN. Първата част от заниманията се провеждат от 29/07/2015 до 05/08/2015 в гимназията. Очастват 12 ученика от училище и 3 ученички от други училища.

Като част от обучението се създава Учебно тренировъчната фирма и регистрирана в Агенция по вписванията на Център на учебно –тренировъчните фирми. Изх. № 20152016536/08.12.2015 http://www.buct.org/index.php?p=&lang=en /

Фирмата стартира дейността си със създаване на оферти и изпращането им на други УТФ, потенциални клиенти.

По проекта – ежемесечно учениците се обучават в часовете по извънкласна дейност и изнесени срещи с бизнесмени и общественици, по предприемачество и писане на бизнес план. През месец май учениците създадоха бизнес план на новосъздадената ученическа фирма „Евент мениджмънт“.